Poselství

Projekt POSELSTVÍ (Helping tribe) vznikl na pomoc lidem, kteří v důsledku vážné nemoci nebo jiné příčiny, kterou je například alopecie, přišli o vlasy. Alopecie člověka vizuálně výrazně signifikuje, ale příliš mnoho se o ní zatím neví, a proto je úkolem projektu dostat ji do širšího povědomí. Zúčastnili se známé osobnosti i lidé s alopecií, kteří se většinou všichni odvážili vystoupit ze své komfortní zóny a to proto, aby pomohli dalším, kteří se ocitli v této situaci.

Projekt tvoří kruh, KRUH silných osobností odhodlaných pomáhat, lidí semknutých myšlenkově, lidí emocionálně napojených stejně jako pradávný kmen tančící v kruhu kolem ohně. KRUH symbol dokonalosti a právě dokonalost je skrytá v naší nedokonalosti. Jsme dokonalí takoví, jací jsme. Myšlenka, která rezonuje celým projektem. Síla kruhu je známá již od pradávna, znázorňuj nekonečno a stálé opakování života, je také znakem jednoty. A právě jednotu prezentují všichni účastníci a posílající své zprávy plné podpory a zároveň přijímají poselství od člověka, který je předcházel. Když první osobnost, v našem případě Lenka Šourková, zakladatelka nadace Kolibříci pomáhají, z.ú., vyšle svůj vzkaz, dalších 21 silných členů kmene ji následuje a posílají své vzkazy a podporující myšlenky dál. Až poslední vzkaz  dostane zpět Lenka, čímž se kruh uzavírá a projekt vylétává pomáhat.

Věříme, že se vzkazy a pozitivní myšlenky rozletí do všech krajů stejně tak jako kolibříci a účinně pomohou všem lidem s alopecií a nejen jim.

Nafotila: Vendula Fantová
Make-up: Jana Khalifa
Art direction ( umělecký dozor ): Ola Křížová, Jan, C. Löbl
Making of Video: Jakub Janča ( Ajk production )
Produkce: Lenka Šourková

Pozor: Přes QR kód, který najdete na vystavených fotkách, se dostanete na tajnou stránku, kde zjistíte číslo fotky, kdo je na fotce, POSELSTVÍ a autora textu. Sbírejte fotky z kruhu.

#kolibricipomahaji

Pomáhejte s námi